Tuesday, August 4, 2020
Home Cảo Vòng Bi Vam Tháo Vòng Bi

Vam Tháo Vòng Bi

Vam tháo vòng bi giá tốt nhất năm 2017

Vam Tháo Vòng Bi Bega nhập chính hãng uy tín, chất lượng đảm bảo. CO-CQ đầy đủ – MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC.

Vam tháo vòng bi uy tín - chất lượng

Hình ảnh minh họa bộ cảo tháo vòng bi

Vam tháo vòng bi và một số phụ kiện:

  • Phụ kiện cho cảo bao gồm các phụ tùng thay thế, tính năng mở rộng.
  • Chân cảo hay tay cảo dài hơn, mỏng hơn cho các ứng dụng đặc biệt.
  • Chân cảo dài sẽ mở rộng tầm với cho cảo (kích thước B).
  • Chân cảo dài cũng mở rộng độ mở ngàm cảo. (kích thước C).
  • Đầu bảo vệ ti cảo, phụ kiện này giúp cho đầu tiếp xúc của ti cảo có thể xoay, giảm ma sát.
  • Tip protectors: đầu bảo vệ ti cảo có model từ P4 đến P13/16.
  • Bộ vam tháo vòng bi có thể thay thế bất cứ loại phụ tùng nào trên cảo.
  • Căn cứ theo bản vẽ chi tiết các cơ phận, từng chi tiết đều có thể thay thế khi sửa chữa.
  • Đầu nối dài ti cảo có model từ X4 đến X10.

Cảo vòng bi Posilock D-206, Cảo vòng bi 2 chấu 6...

0
Cảo vòng bi Posilock D-206, Cảo vòng bi 2 chấu 6 tấn, 13 to 178 mm Cảo vòng bi Posilock D-206, Cảo vòng bi 2...

Cảo vòng bi 3 chấu D-104, 5 tấn 13 – 127...

0
Cảo vòng bi 3 chấu D-104, 5 tấn 13 - 127 mm, Posilock USA Cảo vòng bi 3 chấu D-104, 5 tấn 13 - 127...

Cảo vòng bi 2 chấu D-204, 2 tấn, 13 to 127...

0
Cảo vòng bi 2 chấu D-204, 2 tấn, 13 to 127 mm - Posilock Cảo vòng bi 2 chấu D-204, 2 tấn, 13 to 127...

Cảo vòng bi Posilock D-103, 3 chấu – 2 tấn, 6.4...

0
Cảo vòng bi Posilock D-103, 2 tấn 6.4 - 114.3 mm, 3 chấu Cảo vòng bi Posilock D-103, 2 tấn 6.4 - 114.3 mm, 3...

Cảo vòng bi Posilock D-203, 2 chấu 2 tấn, 6.4 to...

0
Cảo vòng bi Posilock D-203, 2 chấu 2 tấn, 6.4 to 114.3 mm Cảo vòng bi Posilock D-203, 2 chấu 2 tấn, 6.4 to 114.3...

Cảo vòng bi Posilock D-102, 3 chấu, 1 tấn 6.4 –...

0
Cảo vòng bi Posilock D-102, 3 chấu, 1 tấn 6.4 - 82.6 mm Cảo vòng bi Posilock D-102, 3 chấu, 1 tấn 6.4 - 82.6...

Cảo vòng bi Posilock D-202, 2 chấu 1 tấn, 6.4 to...

0
Cảo vòng bi Posilock D-202, 2 chấu 1 tấn, 6.4 to 82.6 mm Cảo vòng bi Posilock D-202, 2 chấu 1 tấn, 6.4 to 82.6...

Cảo vòng bi Posilock D-216, 2 chấu 35 tấn, 76 to...

0
Cảo vòng bi Posilock D-216, 2 chấu 35 tấn, 76 to 635 mm Cảo vòng bi Posilock D-216, 2 chấu 35 tấn, 76 to 635...

Cảo vòng bi Posilock PM4, cảo 2 chấu, 3 chấu, từ...

0
Cảo vòng bi Posilock PM4, 2 chấu, 3 chấu, 5 - 20 tấn Cảo vòng bi Posilock PM4, 2 chấu, 3 chấu, 5 - 20...

Cảo vòng bi Posilock PM4L, Cảo 2 chấu, Cảo 3 chấu,...

0
Cảo vòng bi Posilock PM4L, 2 chấu, 3 chấu, 6 - 20 tấn Cảo vòng bi Posilock PM4L, 2 chấu, 3 chấu, 6 - 20...