Cảo vòng bi Posilock PM5, cảo 2 chấu, 3 chấu, cảo từ 2-20 tấn

0
738
Cao-vong-bi-posilock-pm5

Cảo vòng bi Posilock PM5, 2 chấu, 3 chấu, 2 – 20 tấn

Cảo vòng bi Posilock PM5, 2 chấu, 3 chấu, 2 – 20 tấn

 • Bộ cảo là sự kết hợp giữa cảo 2 chấu và cảo 3 chấu.
 • Bộ bao gồm 04 cảo khác nhau từ 2 đến 20 tấn.

Cảo vòng bi Posilock PM5 bao gồm:

 • (1) Model 103 Puller | 3-Jaw | 2 ton (18 kN)
 • (1) Model 104 Puller | 3-Jaw | 5 ton (44 kN)
 • (1) Model 106 Puller | 3-Jaw | 10 ton (89 kN)
 • (1) Model 206 Puller | 2-Jaw | 6 ton (53 kN)
 • (1) Model 110 Puller | 3-Jaw | 20 ton (178 kN)
 • (1) P4 Tip Protector
 • (2) P6 Tip Protectors
 • (1) P10 Tip Protectors
 • (1) Tool Board & Accessories

Thông số kỹ thuật Posilock D-103cao-vong-bi-posilock-d-104-5-tan-13-127-mm-cao-3-chau

 • Số chấu: 03
 • Tải trọng: 02 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 9.4 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 76.2 mm
 • Độ mở ngàm C: 6.4 – 114.3mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 177.8mm
 • Đường kính ty cảo E: 8mm
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: mm.
 • Momen xoắn lớn nhất: N.m.
 • Đầu ty xoay của cảo:
 • Đầu ty nối dài:
 • Trọng lượng cảo: 0.59kgs

Thông số kỹ thuật Posilock D-104

 • Số chấu: 03
 • Tải trọng: 05 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 12.7mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 102mm
 • Độ mở ngàm C: 13 – 127mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 255.3mm
 • Đường kính ty cảo E: 15.8mm
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 19mm, dùng kết hợp với socket và cần tự động.
 • Momen xoắn lớn nhất: 54 N.m.
 • Đầu ty xoay của cảo: P-4.
 • Đầu ty nối dài: X-4.
 • Trọng lượng cảo: 1.9kgs 

Thông số kỹ thuật Posilock D-106

 • Số chấu: 03
 • Tải trọng: 10 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 15.8 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 152 mm
 • Độ mở ngàm C: 13 – 178 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 338.3 mmCảo vòng bi Posilock PM5
 • Đường kính ty cảo E: 19 mm
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 19, dùng kết hợp với socket và cần tự động.
 • Momen xoắn lớn nhất: 176 N.m.
 • Đầu ty xoay: P-6.
 • Đầu ty nối dài: X-6
 • Trọng lượng cảo: 3.6 kgs 

Thông số kỹ thuật Posilock D-206

 • Số chấu: 02
 • Tải trọng: 6 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 15.8 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 152 mm
 • Độ mở ngàm C: 13 to 178 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 338.3 mm 
 • Đường kính ty cảo E: 19 mm.
 • Momen xoắn lớn nhất: 101 N.m
 • Đầu bảo vệ cây ty: P-6
 • Đầu nối dài ty: X-6
 • Trọng lượng cảo: 3.2kg

Thông số kỹ thuật Posilock D-110

 • Số chấu: 03
 • Tải trọng: 20 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 19 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 246 mm
 • Độ mở ngàm C: 25 – 381 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 518.4 mm
 • Đường kính ty cảo E: 1 inch
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 1 inch, dùng kết hợp với socket và cần tự động.
 • Momen xoắn lớn nhất: 372 N.m.
 • Đầu ty xoay: P-10.
 • Đầu ty nối dài: X-10
 • Trọng lượng cảo: 6.4 kgs 

(1) P4 Tip Protectors
(2) P6 Tip Protectors
(1) P10 Tip Protectors
(1) Tool Boards & Accessories
Tool Board Size 16×26 in ( 406×660 mm) Weight: 51lbs (23.2kg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here