Cảo vòng bi Posilock PM4L, Cảo 2 chấu, Cảo 3 chấu, từ 6 – 20 tấn

Bộ cảo vòng bi Posilock PM4L, cảo vòng bi, cảo 2 chấu, cảo 3 chấu, vam 2 chấu, vam 3 chấu, vao tháo vòng bi, cảo tháo vòng bi, Posilock USA.

0
967
cao-vong-bi-posilock-pm4l

Cảo vòng bi Posilock PM4L, 2 chấu, 3 chấu, 6 – 20 tấn

Cảo vòng bi Posilock PM4L, 2 chấu, 3 chấu, 6 – 20 tấn

 • Bộ cảo là sự kết hợp giữa cảo 2 chấu và cảo 3 chấu.
 • Bộ bao gồm 04 cảo khác nhau từ 6 đến 20 tấn.

Thông số kỹ thuật Posilock D-104

 • Số chấu: 03
 • Tải trọng: 05 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 12.7mmThông số kĩ thuật Cảo vòng bi Posilock PM4L
 • Độ sâu ngàm cảo B: 102mm
 • Độ mở ngàm C: 13 – 127mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 255.3mm
 • Đường kính ty cảo E: 15.8mm
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 19mm, dùng kết hợp với socket và cần tự động.
 • Momen xoắn lớn nhất: 54 N.m.
 • Đầu ty xoay của cảo: P-4.
 • Đầu ty nối dài: X-4.
 • Trọng lượng cảo: 1.9kgs 

Thông số kỹ thuật Posilock D-106

 • Số chấu: 03
 • Tải trọng: 10 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 15.8 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 152 mm
 • Độ mở ngàm C: 13 – 178 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 338.3 mm
 • Đường kính ty cảo E: 19 mm
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 19, dùng kết hợp với socket và cần tự động.
 • Momen xoắn lớn nhất: 176 N.m.
 • Đầu ty xoay: P-6.
 • Đầu ty nối dài: X-6
 • Trọng lượng cảo: 3.6 kgs 

Thông số kỹ thuật Posilock D-206

 • Số chấu: 02
 • Tải trọng: 6 tấncao-vong-bi-posilock-pm4l
 • Đường kính trục cảo A: 15.8 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 152 mm
 • Độ mở ngàm C: 13 to 178 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 338.3 mm
 • Đường kính ty cảo E: 19 mm.
 • Momen xoắn lớn nhất: 101 N.m
 • Đầu bảo vệ cây ty: P-6
 • Đầu nối dài ty: X-6
 • Trọng lượng cảo: 3.2kg

Thông số kỹ thuật Posilock D-110

 • Số chấu: 03
 • Tải trọng: 20 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 19 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 246 mm
 • Độ mở ngàm C: 25 – 381 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 518.4 mm
 • Đường kính ty cảo E: 1 inch
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 1 inch, dùng kết hợp với socket và cần tự động.
 • Momen xoắn lớn nhất: 372 N.m.
 • Đầu ty xoay: P-10.
 • Đầu ty nối dài: X-10
 • Trọng lượng cảo: 6.4 kgs 

Thông số kỹ thuật Posilock D-210

 • Số chấu: 02
 • Tải trọng: 14 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 19 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 245 mm
 • Độ mở ngàm C: 25 – 381 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 518.4 mm
 • Đường kính ty cảo E: 25.4 mm
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 25.4 mm.
 • Momen xoắn lớn nhất: 237 N.m.
 • Đầu ty xoay của cảo: P10
 • Đầu ty nối dài: X10
 • Trọng lượng cảo: 5.9 kgs

(2) P6 Tip Protectors
(2) P10 Tip Protectors
(1) Tool Boards & Accessories
Tool Board Size 16×26 in ( 406×660 mm) Weight: 50lbs (22.7kg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here