Cảo thủy lực Posilock 50 tấn PH-50T – Posilock USA, tự định tâm, độ mở 76-635mm.

Model Giá tham khảo
N/A
Danh mục: