Cảo thủy lực 200 tấn, 4 chấu, độ mở ngàm 1778mm, độ với 1346mm. Posilock PH-200T

Model Giá tham khảo
PH-200T

Vam thủy lực 200 tấn có hệ thống nâng, dịch chuyển theo phương thẳng đứng, nâng cảo lên độ cao lớn nhất 1,52m. Điều chỉnh mở ngàm cảo bằng xylanh thủy lực tích hợp sẵn. Posilock USA

Danh mục: