Bộ cảo vòng bi Master Puller Set Posilock, 2 chấu, 3 chấu, 16pcs, 1 – 35 tấn

Bộ cảo vòng bi Master Puller Set, 2 chấu, 3 chấu, 16pcs. cảo vòng bi, cảo 2 chấu, cảo 3 chấu, vam 2 chấu, vam 3 chấu, vao tháo vòng bi, cảo tháo vòng bi. Posilock USA.

0
951
bo-cao-vong-bi-master-puller-set-posilock-2-chau-3-chau-16pcs

Bộ cảo vòng bi Master Puller Set Psilock, 2 chấu, 3 chấu, 16pcs

Bộ cảo vòng bi Master Puller Set Posilock , 2 chấu, 3 chấu, 16pcs

 • Bộ cảo là sự kết hợp giữa cảo 2 chấu và cảo 3 chấu.
 • Bộ bao gồm 04 cảo khác nhau từ 2 đến 35 tấn.

Bộ cảo vòng bi Master Puller Set bao gồm:

 • (1) Model 102 Puller | 3-Jaw | 1 ton (9 kN)
 • (1) Model 202 Puller | 2-Jaw | 1 ton (9 kN)
 • (1) Model 103 Puller | 3-Jaw | 2 ton (18 kN)
 • (1) Model 203 Puller | 2-Jaw | 2 ton (18 kN)
 • (1) Model 104 Puller | 3-Jaw | 5 ton (44 kN)
 • (1) Model 204 Puller | 3-Jaw | 2 ton (18 kN)
 • (1) Model 106 Puller | 3-Jaw | 10 ton (89 kN)
 • (1) Model 206 Puller | 2-Jaw | 6 ton (53 kN)
 • (1) Model 108 Puller | 3-Jaw | 17 ton (151 kN)
 • (1) Model 208 Puller | 2-Jaw | 12 ton (107 kN)
 • (1) Model 110 Puller | 3-Jaw | 20 ton (178 kN)
 • (1) Model 210 Puller | 2-Jaw | 14 ton (125 kN)
 • (1) Model 113 Puller | 3-Jaw | 30 ton (267 kN)
 • (1) Model 213 Puller | 2-Jaw | 25 ton (222 kN)
 • (1) Model 116 Puller | 3-Jaw | 40 ton (356 kN)
 • (1) Model 216 Puller | 2-Jaw | 35 ton (311 kN)
 • (2) P4 Tip Protectors
 • (2) P6 Tip Protectors
 • (4) P10 Tip Protectors
 • (4) P13/16 Tip Protectors
 • (2) Tool Boards & Accessories 

Một số thông tin kỹ thuật của bộ cảo vòng bi Master Puller Set Psilock khác nhau:

Thông số kỹ thuật cảo vòng bi Posilock D-102

 • Số chấu: 03
 • Tải trọng: 01 tấn
 • Đường kính trục cảo A7.9 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B57 mm
 • Độ mở ngàm C6.4 – 82.6mm.
 • Tổng chiều dài cảo D140.2mm
 • Đường kính ty cảo E6.4mm
 • Trọng lượng cảo: 310 g

Thông số kỹ thuật cảo vòng bi Posilock D-202

 • Số chấu: 02
 • Tải trọng: 01 tấn
 • Đường kính trục cảo A7.9 mmBộ cảo vòng bi Master Puller Set
 • Độ sâu ngàm cảo B57 mm
 • Độ mở ngàm C6.4 – 82.6 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D140.2 mm
 • Đường kính ty cảo E6.4 mm
 • Trọng lượng cảo: 280 g.

Thông số kỹ thuật cảo vòng bi Posilock D-103

 • Số chấu: 03
 • Tải trọng: 02 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 9.4 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 76.2 mm
 • Độ mở ngàm C: 6.4 – 114.3mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 177.8mm
 • Đường kính ty cảo E: 8mm
 • Trọng lượng cảo: 0.59kgs

Thông số kỹ thuật cảo vòng bi Posilock D-203

bo-cao-vong-bi-master-puller-set-2-chau-3-chau-16pcs-1-35-tan
Bộ cảo vòng bi Posilock D-203
 • Số chấu: 02
 • Tải trọng: 02 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 9.4 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 76.2 mm
 • Độ mở ngàm C: 6.4 – 114.3mm
 • Tổng chiều dài cảo D: 177.8mm
 • Đường kính ty cảo E: 8mm
 • Trọng lượng cảo: 510 g.

Thông số kỹ thuật cảo vòng bi Posilock D-104

 • Số chấu: 03
 • Tải trọng: 05 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 12.7mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 102mm
 • Độ mở ngàm C: 13 – 127mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 255.3mm
 • Đường kính ty cảo E: 15.8mm
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 19mm, dùng kết hợp với socket và cần tự động.
 • Momen xoắn lớn nhất: 54 N.m.
 • Đầu ty xoay của cảo: P-4.
 • Đầu ty nối dài: X-4.
 • Trọng lượng cảo: 1.9 kgs

Thông số kỹ thuật cảo vòng bi Posilock D-204

 • Số chấu: 02
 • Tải trọng: 02 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 12.7 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 102 mm
 • Độ mở ngàm C: 13 – 127 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 255.3 mm
 • Đường kính ty cảo E: 15.8mm
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 19mm.
 • Momen xoắn lớn nhất: 27 N.m.
 • Đầu ty xoay của cảo: P4
 • Đầu ty nối dài: X4
 • Trọng lượng cảo: 1.5 kgs

Thông số kỹ thuật cảo vòng bi Posilock D-106

 • Số chấu: 03
 • Tải trọng: 10 tấn
 • Đường kính trục cảo A15.8 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B152 mm
 • Độ mở ngàm C13 – 178 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D338.3 mm
 • Đường kính ty cảo E19 mm
 • Kích thước bu lông đầu cảo F19mm, dùng kết hợp với socket và cần tự động.
 • Momen xoắn lớn nhất: 176 N.m.
 • Đầu ty xoay: P-6.
 • Đầu ty nối dài: X-6
 • Trọng lượng cảo: 3.6 kgs

Thông số kỹ thuật cảo vòng bi Posilock D-206

bo-cao-vong-bi-posilock-master-puller-set-2-chau-3-chau-16pcs-1-35-tan
Bộ cảo vòng bi Posilock D-206
 • Số chấu: 02
 • Tải trọng: 6 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 15.8 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 152 mm
 • Độ mở ngàm C: 13 to 178 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 338.3 mm
 • Đường kính ty cảo E: 19 mm.
 • Momen xoắn lớn nhất: 101 N.m
 • Đầu bảo vệ cây ty: P-6
 • Đầu nối dài ty: X-6
 • Trọng lượng cảo: 3.2kg

Thông số kỹ thuật cảo vòng bi Posilock D-108

 • Số chấu: 03
 • Tải trọng: 17 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 19 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 203 mm
 • Độ mở ngàm C: 19 – 305 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 412.8 mm
 • Đường kính ty cảo E: 22.2 mm
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 25.4 mm.
 • Momen xoắn lớn nhất: 297 N.m.
 • Đầu ty xoay của cảo: P10
 • Đầu ty nối dài: X10
 • Trọng lượng cảo: 6.4 kgs

Thông số kỹ thuật cảo vòng bi Posilock D-208

 • Số chấu: 02

  thong-so-ki-thuat-cao-vong-bi-2-chau-12-tan-posilock-d-208-19-to-305-mm
  Cảo vòng bi Posilock D-208
 • Tải trọng: 12 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 19 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 203 mm
 • Độ mở ngàm C: 19 – 305 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 412.8 mm
 • Đường kính ty cảo E: 22.2 mm
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 25.4 mm.
 • Momen xoắn lớn nhất: 203 N.m.
 • Đầu ty xoay của cảo: P10
 • Đầu ty nối dài: X10
 • Trọng lượng cảo: 5.4 kgs

Thông số kỹ thuật cảo vòng bi Posilock D-110

 • Số chấu: 03
 • Tải trọng: 20 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 19 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 246 mm
 • Độ mở ngàm C: 25 – 381 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 518.4 mm
 • Đường kính ty cảo E: 1 inch
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 1 inch, dùng kết hợp với socket và cần tự động.
 • Momen xoắn lớn nhất: 372 N.m.
 • Đầu ty xoay: P-10.
 • Đầu ty nối dài: X-10
 • Trọng lượng cảo: 6.4 kgs

Thông số kỹ thuật cảo vòng bi Posilock D-210

 • Số chấu: 02cao-vong-bi-2-chau-14-tan-posilock-d-210-25-to-381-mm
 • Tải trọng: 14 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 19 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 245 mm
 • Độ mở ngàm C: 25 – 381 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 518.4 mm
 • Đường kính ty cảo E: 25.4 mm
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 25.4 mm.
 • Momen xoắn lớn nhất: 237 N.m.
 • Đầu ty xoay của cảo: P10
 • Đầu ty nối dài: X10
 • Trọng lượng cảo: 5.9 kgs

Thông số kỹ thuật cảo vòng bi Posilock D-113

 • Số chấu: 03
 • Tải trọng: 30 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 28.5 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 305 mm
 • Độ mở ngàm C: 64 – 457 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 692.2 mm
 • Đường kính ty cảo E: 32 mm
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 32 mm.
 • Momen xoắn lớn nhất: 811 N.m.
 • Đầu ty xoay của cảo: P13/16
 • Đầu ty nối dài:
 • Trọng lượng cảo: 19.9 kgs

Thông số kỹ thuật cảo vòng bi Posilock D-213

cao-vong-bi-2-chau-25-tan-posilock-d-213-64-to-457-mm
Cảo vòng bi posilock tải trọng 25 tấn
 • Số chấu: 02
 • Tải trọng: 25 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 28.5 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 305 mm
 • Độ mở ngàm C: 64 – 457 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 692.2 mm
 • Đường kính ty cảo E: 32 mm
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 32 mm.
 • Momen xoắn lớn nhất: 642 N.m.
 • Đầu ty xoay của cảo: P13/16
 • Đầu ty nối dài:
 • Trọng lượng cảo: 17.3 kgs

Thông số kỹ thuật cảo vòng bi Posilock D-116

 • Số chấu: 03
 • Tải trọng: 40 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 32 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 356 mm
 • Độ mở ngàm C: 76 – 635 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 813.3 mm
 • Đường kính ty cảo E: 38 mm
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 38 mm.
 • Momen xoắn lớn nhất: 1149 N.m.
 • Đầu ty xoay của cảo: P13/16
 • Đầu ty nối dài:
 • Trọng lượng cảo: 30.9 kgs

Thông số kỹ thuật cảo vòng bi Posilock D-216

 • Số chấu: 02

  cao-vong-bi-2-chau-35-tan-posilock-d-216-76-to-635-mm
  Cảo Vòng Bi Posilock D-216
 • Tải trọng: 35 tấn
 • Đường kính trục cảo A: 32 mm
 • Độ sâu ngàm cảo B: 356 mm
 • Độ mở ngàm C: 76 – 635 mm.
 • Tổng chiều dài cảo D: 813.3 mm
 • Đường kính ty cảo E: 38 mm
 • Kích thước bu lông đầu cảo F: 38 mm.
 • Momen xoắn lớn nhất: 1081 N.m.
 • Đầu ty xoay của cảo: P13/16
 • Đầu ty nối dài:
 • Trọng lượng cảo: 25.9 kgs

2 P4 Tip Protectors
2 P6 Tip Protectors
4 P10 Tip Protectors
4 P13/16 Tip Protectors
2 Tool Boards & Accessories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here